INSTITUTUL ROMAN DE PSIHOTERAPIE INTEGRATIVA

Selectie rapida

Situatia studentilor absolventi "Spiru Haret"

Scris de  IRPI Admin
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

 copsi sigla

sursa www.copsi.ro

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA EXPUNERE DE MOTIVE

Avand in vedere dispozitiile Hotararii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 2/2010, accesul in profesia de psiholog se realizeaza pe baza diplomelor de licenta sau actelor ce dovedesc promovarea examenului de licenta.
Universitatea Spiru Haret a fost confirmată prin Legea nr. 443 din 5 iulie 2002, lege care nu a fost abrogată, aceasta institutie de invatamant avand dreptul de a organiza cursuri universitare, in conditiile legii.

Este cunoscut faptul ca Universităţii Spiru Haret i-a fost interzis, pe o perioadă de trei ani să organizeze examene de licenţă. Conform cu HG 749/2009, Universitatea Spiru Haret a fost radiata din lista institutiilor de invatamant superior.
Prin HG 943/2009, care a modificat HG 749/2009, Universitatea Spiru Haret a fost prevazuta ca institutie de invatamant superior cu programele de studiu autorizate sau acreditate din România, inclusiv in specializarea psihologie.
Prin OG nr. 10/2009 s-au stabilit conditiile continuarii studiilor universitare de licenta pentru studentii inmatriculati la formele de invatamant IDD si frecventa redusa la Universitatea Spiru Haret.

OG nr. 10/2009 nu reglementeaza situatia persoanelor care au obtinut deja diploma de licenta sau care au promovat examenul de licenta.
Universitatea Spiru Haret a reclamat neconstituţionalitatea OG nr. 10/2009, Curtea de Apel Bucureşti suspendând judecarea cazului până când Curtea Constituţională se va pronunţa asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.
Pe data de 17 iunie 2010, ministrul Daniel Petru Funeriu a semnat Ordinul MECTS nr. 4235/2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 421 din 23 iunie 2010. Acest ordin priveşte aprobarea metodologiei privind monitorizarea specială a Universităţii Spiru Haret din Bucureşti, monitorizare care se aplică trei ani de la intrarea în vigoare a OG 10/2009.

Ordinul prevede că la finalizarea studiilor comisiile de examene de la Spiru Haret au în componenţa lor profesori sau conferenţiari de la alte universităţi, care sunt reprezentanţi ai ministerului în această privinţă. Comisiile au în componenţă cel puţin un reprezentat al ministerului, reprezentanţii ministerului constituind 50% din membrii comisiei de examen.

Potrivit dispozitiilor OG 10/2009 nu există însă nicio prevedere legală care să permită relicenţierea studenţilor care şi-au dat deja licenţa, OG 10/2009 referindu-se doar la studenţii acestei universităţi şi nu la persoanele care au promovat deja examenul de licenta. Sesiunea de licenta organizata a fost amânată pentru un timp nedefinit, Universitatea Spiru Haret nefiind de acord cu condiţiile impuse de catre minister pentru desfăşurarea sesiunii.
In anul 2010, un absolvent a obţinut o decizie irevocabilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care ii sunt recunoscute toate drepturile ce decurg din obtinerea diplomei de licenta.

De asemenea, niciun act normativ in vigoare si nicio hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila nu a anulat diplomele de licenta si actele care certifica promovarea examenelor de licenta ale absolventilor Universitatii Spiru Haret.
In aceste conditii, avand in vedere dispozitiile art. 41 din Constitutia Romaniei privind dreptul la munca si dispozitiile art. 45 din Constitutia Romaniei privind libertatea economica, precum si principiul juridic al validitatii aparentei de drept, a fost adoptata prezenta dispozitie.


COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA

DISPOZITIE
privind punerea in aplicare a Hotararii Comitetului director nr. 2/2010

În temeiul dispoziţiilor art. 51 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Lergii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005, In vederea punerii in aplicare a dispozitiilor art. 46 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 213/2004,

Presedintele Colegiului Psihologilor din Romania h o t ă r ă ş t e:

Art. 1. – (1) Persoanele care au absolvit cursurile universitare de licenta cu specializarea psihologie la Universitatea Spiru Haret si care au obtinut diploma de licenta emisa de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului au dreptul sa obtina accesul in profesia de psiholog, respectiv, sa obtina atestatul de libera practica, in conditiile legii.
(2) Accesul in profesia de psiholog a persoanelor care au absolvit cursurile universitare de licenta in specializarea psihologie la Universitatea Spiru Haret se realizeaza fara alte conditii suplimentare conditiilor generale de acces in profesie.
Art. 2. – (1) Persoanele care au absolvit cursurile universitare de licenta cu specializarea psihologie, forma de invatamant zi, la Universitatea Spiru Haret si care au obtinut adeverinta privind promovarea examenului de licenta au dreptul sa obtina accesul in profesia de psiholog, respectiv, sa obtina atestatul de libera practica, in conditiile legii.
(2) Accesul in profesia de psiholog a persoanelor care au absolvit cursurile universitare de licenta in specializarea psihologie, forma de invatamant zi, la Universitatea Spiru Haret se realizeaza fara alte conditii suplimentare conditiilor generale de acces in profesie.
Art. 3. – (1) Persoanele inmatriculate la Universitatea Spiru Haret in anul I, in perioada 2005-2008 la cursurile universitare de licenta cu specializarea psihologie, forma de invatamant IDD si cu frecventa redusa, care au promovat examenul de licenta inainte de intrarea in vigoare a OG nr. 10/2009, dovedit prin adeverinta, pot obtine accesul in profesia de psiholog, respectiv, sa obtina atestatul de libera practica, in conditiile legii.
(2) Accesul in profesia de psiholog a persoanelor inmatriculate la Universitatea Spiru Haret in anul I, in perioada 2005-2008 la cursurile universitare de licenta cu specializarea psihologie, forma de invatamant IDD si cu frecventa redusa, care au promovat examenul de licenta inainte de intrarea in vigoare a OG nr. 10/2009, se realizeaza fara alte conditii suplimentare conditiilor generale de acces in profesie.
Art. 4. – (1) Persoanele inmatriculate la Universitatea Spiru Haret in anul I, in perioada 2005-2008 la cursurile universitare de licenta cu specializarea psihologie, forma de invatamant IDD si cu frecventa redusa, care au promovat examenul de licenta in conditiile OG nr. 10/2009, pot obtine accesul in profesia de psiholog, respectiv, sa obtina atestatul de libera practica, in conditiile legii.
(2) Accesul in profesia de psiholog a persoanelor inmatriculate la Universitatea Spiru Haret in anul I, in perioada 2005-2008 la cursurile universitare de licenta cu specializarea psihologie, forma de invatamant IDD si cu frecventa redusa, se realizeaza fara alte conditii suplimentare conditiilor generale de acces in profesie.
Art. 5. – (1) Adeverinta privind promovarea examenului de licenta pentru persoanele prevazute la art. 4 va contine in mod obligatoriu mentiuni cu privire la data inmatricularii, precum si conditiile continuarii si finalizarii studiilor universitare de licenta, cu precizarea indeplinirii conditiilor prevazute in OG nr. 10/2009.
(2) Actele doveditoare privind promovarea examenului de licenta sunt insotite de o declaratie a solicitantului, potrivit anexei la prezenta dispozitie.
Art. 6. – Prezenta dispozitie intra in vigoare de la data aprobarii acesteia, fiind publicata pe site-ul oficial www.copsi.ro.

Presedinte,
Prof. univ. dr. Mihai Anitei


3 decembrie 2010, Bucuresti.

Ultima modificare Marţi, 01 Mai 2012 11:50

IRPI Admin

Institutul Roman de Psihoterapie Integrativa

Login pentru a posta comentarii

Institutul Roman de Psihoterapie Integrativa

© Copyright 2012.

Institutul Roman de Psihoterapie Integrativa

IRPI este o organizaţie profesională, non-guvernamentală care activează în domeniul psihologiei şi psihoterapiei integrative, acreditată de Colegiul Psihologilor din România şi Asociaţia Europeană de Psihoterapie Integrativă.

Site administrat de www.websystem.ro