INSTITUTUL ROMAN DE PSIHOTERAPIE INTEGRATIVA

Selectie rapida

I.R.P.I.

Categoriile copii

Psihologie clinica (2)

 

Repere privind formarea și practica în psihologie clinică

 

I. Delimitări conceptuale

Psihologia clinică este o ramură distinctă a psihologiei, care deține propriile standarde de cercetare fundamentală și aplicată.

Din punct de vedere conceptual, psihologia clinică este ştiinţa care studiază factorii psihologici implicaţi în starea de sănătate şi de boală. (APA; David, 2006). Structural si functional, avem în vedere două componente fundamentale ale acestei științe:

1.          Investigarea mecanismelor psihologice implicate în promovarea și optimizarea sănătății, pe de o parte, și prevenirea patologiei, pe de altă parte.;

2.         Investigarea mecanismelor psihologice implicate  în patologie.

Cu alte cuvinte, la nivel general, psihologia clinică are în vedere investigarea mecanismelor psihologice implicate în sănătate și boală, iar în mod particular, mecanismele psihologice implicate în sănătatea și patologia psihică.

Există câteva caracteristici specifice psihologiei clinice (David, 2006):

1.         Spre deosbire de neuroștiințe, care nu au că obiect de studiu apartenența culturală a persoanei, psihologia clinică ia în considerare acest aspect în cadrul investigației specifice;

2.         Acoperă toate etapele de vârstă, deținând un instrumentar de metode și tehnici specifice fiecărei categorii (copil, adoelscent, adult, vârstnic). Astfel, în cadrul investigației clinice, se ține cont de factorii și trăsăturile specifice etapei de dezvoltare, stadiul personalității și al intelectului, prevalența anumitor afecțiuni specifice etapei de vârstă.

3.         Ca factori majori care definesc acest domeniu, avem în vedere aspectele de etică și deontologie, psihologia clinică fiind prima ramură aplicată a psihologiei care a implementat proceduri validate științific în cercetare și practică.

4.         Psihologia clinică are un aspect important care privește prevenția tulburărilor psihice și promovarea sănătății, deseori puțin luat în considerare, existând, de altfel, tendința de a confundă domeniul cu patologia.

În România, profesia de psiholog/psiholog clinician este reglementată de Legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. ( poate fi consultată aici: http://www.copsi.ro/legi/legea-nr-213-2004-privind-exercitarea-profesiei-de-psiholog-cu-drept-de-libera-practica-infiintarea-organizarea-si-functionarea-colegiului-psihologilor-din-romania ).

Condițiile de exercitare a profesiei au fost detaliate printr-o serie de reglementări specifice și acte normative elaborate de către Colegiul Psihologilor din România ( www.copsi.ro ).

 

II. Competențele specifice psihologului clinician

 

Psihologul clinician este acea persoană, absolventă de studii superioare în domeniul  psihologiei (sau conexe), care parcurge anumite etape de formare necesare practicii psihologiei clinice, etape care vor fi detaliate în ultima secțiune privind atestarea și formarea profesională.

Conform legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, Art. 13 (1) “Pentru exercitarea profesiei, psihologii cu drept de liberă practică pot înființa, la alegere, potrivit legii, cabinete individuale, cabinete asociate, societăți civile profesionale sau își pot desfășura activitatea în temeiul unor contracte de muncă, potrivit legii.”. Psihologul clinician își poate desfășura activitatea profesională atât în sectorul public sau privat, în regim salarial, cât și independent, cu drept de liberă practică.

Luăm în considerare o expunere la nivel general a competențelor psihologului clinician, având în vedere, însă, faptul că aceste competențe diferă ca și complexitate, în funcție de treapta de specializare și formare.

 

· Competențe de diagnostic și evaluare clinică

Psihodiagnosticul tulburărilor psihice care implică în etiopatogeneza mecanismele psihologice;

Evaluarea comportamentală;

Evaluarea stării de sănătate mentală ca precondiție pentru desfășurarea unor activități;

Evaluarea cognitivă și neuropsihologica;

Evaluarea subiectiv-emoțională;

Evaluarea biofiziologică;

Evaluarea personalității;

Evaluarea unor aspecte psihologice implicate în dinamica de cuplu sau familială;

Evaluarea contextuală în care se manifestă anumite probleme psihologice;

Evaluarea gradului de discernământ;

Evaluarea dezvoltării psihologice;

 

Procesul de evaluare implică utilizarea unor instrumente specifice (interviuri, grile de observație, probe,  teste și chestionare) care trebuie să îndeplinească criteriile psihometrice standard reglementate de către Colegiul Psihologilor din România.  (http://www.copsi.ro/metode-si-tehnici-de-evaluare-si-asistenta )

 

· Intervenție psihologică

Consiliere și terapie suportivă;

Consiliere în situații de criză;

Asistența bolnavilor terminali;

Terapii de scurtă durată focalizate pe problemă;

Tehnici de relaxare și sugestie;

Consiliere medicală (creșterea aderenței la tratament);

Educație pentru sănătate;

Intervenții specifice persoanelor cu nevoi speciale.

 

· Cercetare stiintifica in limita competentelor;

· Educatie si trainig (organizare de workshopuri, manifestari profesionale, cursuri, conferințe), în limita competențelor.

 

III. Clarificări terminologice: psihodiagnostic și evaluare clinică

Etimologic, terenul de diagnostic desemnează o activitate de cunoaștere (gr. Diagnostikos - capacitate de a distinge). Psihodiagnosticul clinic desemnează, așadar, cunoașterea factorilor psihologici cu relevanță pentru sănătate și boală (David, 2006).

Instrumentele de psihodiagnostic constau în interviuri clinice, observații, testare psihologică cu ajutorul unor chestionare, grile, inventare, teste specifice dimensiunii investigate. Manualele de diagnostic psihologic și psihiatric utilizate în acest moment la nivel național în practica clinică sunt: Manualul de Diagnostic al Tulburărilor Mentale și de Comportament - DSM IV ( la momentul prezent, DSM V este în curs de traducere, urmând a fi utilizat în scurt timp in practica clinică); Manualul pentru Clasificare Internațională a Bolilor - ICD, Seria de manuale de diagnostic SCID și KID SCID.

Evaluarea psihologică vizează demersul complex, integrativ, de corelare a rezultatelor obținute prin diverse metode, în vederea elaborării tabloului clinic al persoanei. Procesul de evaluare psihologică implică parcurgerea, de către evaluator, a unei serii de etape procesuale, cu un instrumentar specific dimensiunilor evaluate, a cărui abilitate de utilizare se dobândește prin intermediul formării profesioale și al practicii clinice.

 

IV. Formarea și atestarea profesionale în psihologie clinică

Standardele de formare profesională  și atestare în psihologie clinică sunt reglementate de către Colegiul Psihologilor din România, prin intermediul Comisiei de psihologie clinică și psihoterapie  (http://www.copsi.ro/comisia-de-psihologie-clinica/comisia-de-psihologie-clinica ) și a Standardelor de calitate în serviciile psihologice  publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 17 septembrie 2014 (http://www.copsi.ro/precizari-juridice-comunicate/standardele-de-calitate-in-serviciile-psihologice-scsp-i-monitorul-oficial-al-romaniei-partea-i-nr-679-din-17-septembrie-2014 ) .

In practica psihologiei clinice, există patru trepte de specializare profesională:

· Psiholog clinician practicant sub supervizare (Nivel I);

· Psiholog clinician practicant autonom (Nivel II);

· Psiholog clinician specialist autonom (Nivel III);

· Psiholog clinician principal autonom (Nivel IV);

 

1.         Treapta de psiholog clinician practicant sub supervizare , poate fi obținută de către absolvenții facultăților de psihologie, dar și de către  absolvenții unor domenii conexe, cu condiția parcurgerii unui pachet de discipline universitare de specialitate. Psihologul practicant sub supervizare poate să își exercite profesia cu condiția încheierii și executării contractului de supervizare profesionalムcu un supervizor certificat în specialitatea psihologie clinicăƒ( http://www.copsi.ro/registrul-unic/lista-supervizorilor ), precum și cu condiția avizării anuale a atestatului de liberムpractică, valabil pentru o perioadムde maximum 3 ani, în condițiile legii. ( consultarea competențelor profesionale specifice acestei trepte se poate face urmând link-urile de mai sus).

2.           Treapta de psiholog  clinician practicant autonom

Trecerea la aceasta treaptă implică urmatoarele condiții, în mod cumulativ :

a) Parcurgerea programului de supervizare profesională, pe baza unui contract de supervizare profesională încheiat cu un supervizor certificat în specialitate de către Colegiul Psihologilor din România, înregistrat la Colegiul Psihologilor din România (http://www.copsi.ro/registrul-unic/lista-supervizorilor ) ;

b) Exercitarea profesiei pe o perioada de minim 1 an, în baza unui contract de muncă sau prin una dintre dintre formele independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică (cabinet individual, cabinete asociate sau societate civilă profesională de psihologie);

c) Parcurgerea unui program de formare profesională in specialitatea psihologie  clinică, în una dintre urmatoarele forme, fiecare având o durată de 2 ani :

· în cadrul  studiilor universitare de master sau doctorat în specialitate, avizat profesional de către CPR, organizate de către o instituție de învățământ superior acreditată și avizată (http://www.copsi.ro/registrul-unic/registrul-furnizorilor-de-formare-profesionala partea I);

· organizată de către un furnizor de formare profesională avizat profesional de către CPR  (http://www.copsi.ro/registrul-unic/registrul-furnizorilor-de-formare-profesionala - partea a II-a).

d) Obținerea unui număr de minim 20 de credite profesionale pe an în fiecare specialitate (până în anul 2013, inclusiv) și 10 credite profesionale/an în fiecare specialitate (începând cu anul 2014, inclusiv), că urmare a parcurgerii unor programe de formare continuă  în specialitate,  organizate de către furnizorii de formare profesională avizați de către CPR (vezi registrul furnizorilor).

e)         Avizarea anuală a atestatului de liberă practică valabil pentru o perioadă de maxim 5 ani.

Finalizarea formării profesionale complementare necesare pentru Nivelul II, psiholog clinican practicant autonom, se certifică de către furnizorii de formare profesională avizați de către Colegiul Psihologilor din România, prin eliberarea unui certificat sau a unei diplome de absolvire. ( consultarea competențelor profesionale specifice acestei trepte se poate face urmând link-urile din prima parte a secțiunii).

 

1. Treapta de psiholog clinician  specialist

Trecerea la treapta de specialist se poate face în următoarele conditii, în mod cumulativ:

a) După o perioadă de minim 5 ani de la obținerea treptei de psiholog clinician practicant autonom, cu condiția dovedirii practicii în specialitatea psihologie clinică în baza unui contract de muncă sau prin una dintre dintre formele independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică (cabinet individual, cabinete asociate sau societate civilă profesională de psihologie);

b) b)          Obținerea unui număr de minim 10 credite profesionale pe an, ca urmare a parcurgerii unor programe de formare continuă  în specialitate,  organizate de către furnizorii de formare profesională avizați de către Colegiul Psihologilor din România sau a participării la manifestări profesionale.  (http://www.copsi.ro/registrul-unic/registrul-furnizorilor-de-formare-profesionala - partea a II-a).

c) Avizarea anuală a atestatului de liberă practică valabil pentru o perioadă de maxim 5 ani.  ( consultarea competentelor profesionale specifice acestei trepte se poate face urmand link-urile din prima parte a sectiunii).

 

2. Treapta de psiholog clinician  principal

Trecerea la treapta de principal se poate face face în următoarele conditii, în mod cumulativ:

a)         După o perioadă de minim 5 ani de la obținerea treptei de psiholog clinician specialist, cu condiția dovedirii practicii în specialitatea psihologie clinică în baza unui contract de muncă sau prin una dintre dintre formele independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică (cabinet individual, cabinete asociate sau societate civilă profesională de psihologie);

b)         Obținerea unui număr de minim 10 credite profesionale pe an, ca urmare a parcurgerii unor programe de formare continuă  în specialitate,  organizate de către furnizorii de formare profesională avizați de către Colegiul Psihologilor din România sau a participării la manifestări profesionale. (http://www.copsi.ro/registrul-unic/registrul-furnizorilor-de-formare-profesionala - partea a II-a).

c)         Avizarea anuală a atestatului de liberă practică valabil pentru o perioadă de maxim 5 ani.  ( consultarea competentelor profesionale specifice acestei trepte se poate face urmand link-urile din prima parte a sectiunii).

 

Pentru referințe și informații suplimentare consultați și:

www.copsi.ro

www.irpi.ro

http://www.copsi.ro/legi/legea-nr-213-2004-privind-exercitarea-profesiei-de-psiholog-cu-drept-de-libera-practica-infiintarea-organizarea-si-functionarea-colegiului-psihologilor-din-romania

http://www.copsi.ro/registrul-unic/registrul-furnizorilor-de-formare-profesionala

David, D. (2006). Psihologie clinica si psihoterapie. Fundamente. Editura Polirom, Bucuresti, 2006.

 

 

Relațiile cu tine și cu ceilalți Recomandat

Publicat în Stiri si evenimente
Scris de  IRPI Admin Luni, 13 Octombrie 2014 10:13

Institutul Român de Psihoterapie Integrativă  organizează pe data de 25 octombrie 2014, la sediul din str. Stelea Spătarul nr.24, evenimentul ”Relațiile cu tine și cu ceilalți – o perspectivă psihoterapeutică integrativă”.

Dacă și tu ești interesat de autocunoaștere și dezvoltare personală, te invităm să participi la workshop-urile organizate în cadrul acestui eveniment. Vei avea astfel posibilitatea să explorezi lumea relațiilor cu ceilalți și cu tine însuți, să intri în contact cu emoțiile și fricile tale, vei învăța să-ți depășești dificultățile relaționale și să-ți accesezi resursele interioare. Evenimentul va fi unul interactiv, special conceput, cu multe exerciții practice, astfel încât fiecare să poată găsi răspunsuri la întrebările care îl frământă.

Descarca programul evenimentului

Prețul unui workshop este de 50 lei.
Pentru cei care se înscriu la toate workshopurile prețul total este de 180 lei.

Pentru înscriere vă rugăm să trimiteți e-mail la Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza indicând numele și prenumele, numărul de telefon și workshop-ul la care doriți să participați. 

Vă așteptăm cu drag!

irpi-octombrie-afis

Detalii despre workshopuri

10:00  –  11.30 
"Vindecarea Relațiilor" - O privire integrativă și integratoare asupra Universului Relațional, Univers prin care înțelegem ansamblul structurat al tuturor relațiilor în care suntem angrenați ca și ființe umane; relația cu noi înșine, relațiile cu ceilalți și relațiile cu Lumea. Vă invit la un workshop interactiv, conceput sub forma unui grup de dezvoltare personală, în cadrul căruia vom utiliza deopotrivă analiza logico-rațională dar și introspecția, desenul și imageria ghidată. Vom păși astfel pe drumul "Vindecarii Relațiilor” prin intermediul unor exerciții practice, de conștientizare a zonelor "deficitare” în ansamblul relațiilor noastre și de remodelare a arhitecturii acestui Univers fascinant, Universul Relațional.
Lector: psih. Mariana Ionică

12:00 – 13:30
”Relația Sine – Sine: mărturii din lumea mea interioară”
Obiectivul principal al workshop-ului este explorarea domeniului intrapsihic al unei persoane, a relației ”Sinelui cu Sinele”, ca fundament al unor relații interumane armonioase. Vom utiliza tehnici, specifice abordării psihoterapeutice integrative, de conștientizare a modului în care fiecare dintre noi trăiește în lumea sa interioară, a scenariilor și discursurilor interioare care pot frâna, bloca sau, dimpotrivă, stimula dezvoltarea și evoluția oricărei persoane precum și interacțiunea cu ceilalți. Intâlnirea are caracterul unei interacțiuni practice și cuprinde aspecte teoretice și aplicative prin lucrul cu întreg grupul. 
Lector: psih. Simona Tutunaru

14:00 – 15.30 
”Copilul interior – resursă sau limită? Un workshop de facilitare a contactului cu copilul interior, ca sursă a creativității, spontaneității și energiei vitale”
Odata cu asumarea stării de ”adult responsabil”, cu toții am pierdut, rătăcit sau uitat acea parte din noi inșine care ne permite să fim creativi, spontani, plini de energie și resurse. Să o denumim “copilul interior” , acea parte de Sine care ne face să fim total conectați la ceea ce simțim și trăim, care ne ajută să ne reactivam inepuizabil potențialul intern de a fi prezenți în viață, în relații, în propriul corp și în evenimentele pe care le traversăm, de a fi prezenți în “aici și acum” și de a ne lua energia necesară pentru a merge mai departe cu încredere. În cadrul acestui workshop, conceput ca grup de dezvoltare personală, ne vom dedica timpul petrecut împreună, reintrării în contact cu copilul interior. Vom lucra într-o manieră integrativă, prin exerciții practice care vor facilita experimentarea propriei stări-resursă de “copil interior” și reactivarea potențialului creativ.
Lector: psih. Gabriela Dumitriu 

16:00 – 17:30  
”Intimitate și atașament: adaptări creative”
Este un workshop 100% practic și va fi construit în jurul modului în care fiecare ne confruntăm cu expunerea și fragilitatea de a fi în fața celorlalţi. Visăm la partenerul perfect, prietenul perfect sau la părinţii perfecţi care să ne satisfacă nevoile cele mai profunde, fără efortul de a le comunica sau de a le clarifica şi explica. Pe de o parte vrem sa fim cât mai închişi în noi înşine pentru a ne simţi protejaţi, pentru a elimina anxietatea, frustrarea şi tristeţea care pot rezulta din devoalarea fiinţei noastre sensibile, iar pe de altă parte căutăm să ne expunem unor persoane pe care le dorim a fi semnificative pentru noi înşine. Workshopul va avea forma unui grup de dezvoltare personală, în care fiecare dintre cei care vor participa vor putea să îşi clarifice propriile soluţii, dar şi să testeze noi modalităţi de a se adapta la situaţiile de viaţă care implică intimitate şi ataşament. Cadru va fi unul securizant şi confidenţial, special conceput pentru a permite fiecăruia o explorare personală liberă şi creativă.
Lector: psih. Pavel GrigoreDragi Colegi,
In calitate de membri IRPI sau practicieni in psihologie clinica si psihoterapie sunteti invitati la atelierul cu tema
"Actualitati legislative privind serviciile psihologice integrate in serviciile de sanatate conexe actului medical".

BUCURESTI
Data: 1 iunie, orele 16.00-18.00,
Adresa: Stelea Spatarul, nr.24, Sector 3

Dr. Psih. Mara Priceputu,
supervizor/formator in psihologie clinica si psihoterapie integrativa
Dr. Psih. Ofelia Popescu,
Supervizor in psihologie clinica

BAIA MARE
Data: 6 iunie, orele 16.00-18.00,
Adresa: Hotel Mara, Baia Mare

Dr. Psih. Mara Priceputu,
supervizor/formator in psihologie clinica si psihoterapie integrativa

Dr. Psih. Viorel Pasca
supervizor/formator in psihologie clinica si psihoterapie integrativa

Confirmarea pe mail a prezentei este obligatorie, pe adresa  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Detalii cont IRPI

Mai jos gasiti documentele:

CNAS | COPSI

Sambătă 24 mai 2014

10:00 – 12:00
“Te vreau, dar nu te mai iubesc” - o abordare psihoterapeutică integrativă a dependenței în relații.
A fi într-o relație este o mare provocare pentru fiecare dintre cei implicați. Nevoile noastre interferează cu ale partenerului și satisfacerea lor poate creea probleme. Cu timpul ne dăm seama că vrem altceva, că relația în care suntem ne sufocă. Fricile însă ne limitează posibilitatea de actiune și ne trezim prinși într-o spirală a dependenței. Privim viața printre gratiile coliviei aurite a nefericirii.
Lector: psih. Florentina Negrescu

13:00 – 15:00
“Femeile și bărbații vorbesc limbi diferite ... dar pot învăța Esperanto” - un workshop dedicat comunicării în relațiile de cuplu.
Femeile și bărbații folosesc uneori aceleași cuvine atunci când comunică în cuplu și, aparent, fiecare dintre ei înțelege ceea ce spune celălalt. Și totuși, într-o discuție încărcată emoțional, ei ajung adesea la neînțelegeri.
Pentru a privi din perspectiva abordării psihoterapeutice integrative la dificultățile de comunicare în cuplu, la posibilele lor cauze psiho-emoționale și la cum pot fi ele prevenite sau reduse, te aștept la acest workshop.
Lector: psih. Simona Tutunaru

16:00 – 18:00
”Mindfulness si starea de bine” - o abordare integrativă.
Psihoterapia este calatoria constienta si asumata spre starea de bine, acea stare care inseamna nu doar absenta bolii, ci o stare completa de bine la nivel fizic, mental-emotional şi social, iar mindfulness reprezinta o “tehnica” valoroasa, utilizata in procesul psihoterapeutic . Mindfulness nu inseamna detasare, nu este distantare si obiectivitate rece, stiintifica, ci este o constientizare calda, umana, plina de grija si consideratie.
Noi oamenii am fost mult timp convinsi ca starea nostra de bine depinde de factori externi, si asta ca efect al conditionarilor induse de mintea noastra, a proiectiilor si propriilor noastre interpretari. Ne petrecem timpul ratacind intr-un trecut incarcat de durere sau ingrijorandu-ne cu privire la viitor, nici una din aceste atitudini nefiind benefica sau utila. Trainingul mindfulness presupune dobandirea abilitatii de a cultiva puterea de conștientizare a momentului prezent, dincolo de orice tendinta de a judeca. Cand ne conectam in mod autentic si constient la toate aspectele vietii noastre, putem experimenta adevarate momente de claritate si intelegere a ceea ce conteaza cu adevarat .
Cercetari recente arată că utilizarea mindfulness ne poate ajuta sa depasim stresul, starile de anxietate si depresie, dependentele si durerile cronice; ne deschide pentru bucurie, iubire, compasiune, pentru sine si pentru ceilalti , si pentru sentimentul de conectare la un nivel foarte profund cu ceilalti si cu noi insine.
Te asteptam cu drag la un workshop interactiv, cu exemplificari din practica de cabinet si cu exercitii care sa–ti permita sa experimentezi ce presupune a fi “mindful”.
Lectori: psih. Elena Muller si psih. Mariana Ionica

Duminica 25 mai 2014

13:00 – 15:00
”Lasă-mă, dar mai rămâi cu mine!” - despre relațiile interumane si starea de bine.
Orice relaţie pe care o ai cu ceilalţi poate fi oricând o sursă de stres, anxietate, depresie. Fără să ştii de ce şi a cui este responsabilitatea.
Dăcă te numeri printre cei care sunt pasionaţi de modul în care se poate lucra cu cineva din punct de vedere psihologic, poate chiar dintre aceia care îşi doresc sa îşi facă o profesie din a fi psihoterapeut, atunci te invit să vii şi să afli ceva mai mult despre acest subiect.
Pe scurt, acest workshop ȋși propune să aducă ȋn prim-plan problema relațiilor interumane și a modalităților personale de a produce starea de bine ȋn cadrul acestora. Vor fi explorate dinamica personală asociată experientelor relaționale și scenariul personal de viață.
Cadrul va fi unul asemănător unui grup de dezvoltare personală de tip integrativ.
Participanții vor fi ȋncurajați să găsească soluții personalizate pentru ei ȋnșiși sau pentru alții cu privire la producerea stării de bine ȋn relațiile interumane.
Lector: psih. Pavel Grigore

16:00 – 18:00
”Strategia integrativă în psihoterapia copilului și a familiei”.
Esti student sau absolvent de psihologie, in cautarea unei abordari psihoterapeutice care sa ti se potriveasca? Esti psiholog, asistent social, cadru didactic sau alt tip de specialist implicat in lucrul cu copilul si familia? Esti pur si simplu interesat de domeniul psihoterapiei integrative sau de dinamica relationala familiala? Te invit Duminica, 25 mai, intre orele 16.00 - 18.00, la acest workshop organizat in cadrul evenimentului ”Zilele Psihoterapiei Integrative la I.R.P.I.”
Lector: psih. Gabriela Dumitriu

Inscrieri
Participarea este gratuita, evenimentul ”Zilele Psihoterapiei Integrative" fiind sponsorizat de IRPI in cadrul proiectului de promovare a valorilor psihoterapiei integrative.
Evenimentul se adresează tuturor celor interesaţi de domeniul psihoterapiei, dar si celor interesați de alegerea profesiei de psihoterapeut.
Cei mai norocoși 5 participanți interesați de alegerea profesiei de psihoterapeut, vor avea șansa să câștige, prin tragere la sorți, participarea la ”Primul modul de formare în psihoterapie integrativă” oferit de IRPI în cadrul ”Programului de acordare a burselor IRPI”.

Locatia: Sediul IRPI din Strada Stelea Spataru nr. 24 (Zona Unirii)
Inscrierea se face pe adresa de mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Nu uita sa mentionezi titlul workshop-ului la care vrei sa participi.

Te asteptam!


Zilele Psihoterapiei Integrative Recomandat

Publicat în Stiri si evenimente
Scris de  IRPI Admin Marţi, 13 Mai 2014 19:32

Afisul evenimentului - Descarca PDF

afis-zilele-psi-int-14

Institutul Roman de Psihoterapie Integrativa

© Copyright 2012.

Institutul Roman de Psihoterapie Integrativa

IRPI este o organizaţie profesională, non-guvernamentală care activează în domeniul psihologiei şi psihoterapiei integrative, acreditată de Colegiul Psihologilor din România şi Asociaţia Europeană de Psihoterapie Integrativă.

Site administrat de www.websystem.ro