INSTITUTUL ROMAN DE PSIHOTERAPIE INTEGRATIVA

Selectie rapida

Informare si documentare

 

Repere  legislative pentru psihologii din Romania!

 

Propunem aici lista actelor normative cu acces la textul integral pentru informare si consultarea comunitatii profesionale. Actele normative sunt publicate pe site-rile oficiale http://www.copsi.ro/ si www.monitoruloficial.ro/.

 

In speranta dezvoltarii serviciilor psihologice la cele mai inalte standarde!

Dr.psih. Julien Kiss in teza sa de doctorat “Istoria Psihologiei in Romania. Tipare si factori ai evolutiei in perioada totalitara si postdecembrista” surprinde aspecte clarificatoare intr-o imagine completa si complexa identificand un moment 0: “Premisele initiale ale dezvoltarii psihologiei au fost dintre cele mai bune, la sfârsitul secolului al XIX-lea, mai exact în anul 1893, Eduard Gruber a înfiintat la Iasi primul laborator de psihologie experimentala din tara, care în acelasi timp era printre primele în lume la acea data. Gruber s-a format la Leipzig pe lânga Wilhelm Wundt, fondatorul psihologiei stiintifice (Kiss J.). “ Sunt identificate etape distinct ce isi aduc aportul la ce este psihologia romaneasca astazi:  anii 1938-1947, 1948-1955, 1956-1964, 1965-1976, 1977-1989, 1990-2004, 2005-2008 si adaugam 2008-2015.                                           “A urmat apoi o perioada de atomizare a comunitatii psihologilor, pe care noi o asociem cu un lung proces de redefinire a identitatii la nivelul întregii bresle. S-au înfiintat societati stiintifice de profil, jurnale de psihologie specializate iar la nivel academic psihologia a cunoscut o dezvoltare remarcabila, multe dintre cercetarile psihologilor români (o parte semnificativa fiind reprezentanti ai noilor generatii de dupa anul 1989), fiind apreciate si pe plan international. A fost desigur un act firesc în raport cu noul context al societatii democratice, însa exista în acelasi timp riscul ca procesul de atomizare amintit deja sa duca la o evolutie nefireasca, în special în ceea ce priveste practica psihologica. Dupa cum am descris în cadrul celui de-al zecelea capitol al lucrarii, aceasta situatie a generat o reactie a întregii comunitati si dupa anul 2001 în cadrul Asociatiei Psihologilor s-a initiat un proiect care sa stabileasca norme si criterii clare ale practicii psihologice si care s-a materializat în cele din urma în Colegiul Psihologilor din România. În raport cu evolutia psihologiei, în special dupa anul 1948, momentul înfiintarii Colegiului Psihologilor din România poate fi considerat ca fiind primul act major care confera comunitatii psihologilor o identitate institutionala bine definita si credem ca odata cu acest act o prima etapa a revirimentului psihologiei românesti s-a încheiat. Asezam cercetarea noastra în continuarea acestui proces si prin prezentarea tiparelor generale ale evolutiei psihologiei românesti, propunem initierea dezbaterii asupra recuperarii identitatii istorice, atât de necesara în cadrul unei comunitati care face parte dintr-o cultura stiintifica bine rânduita.” (Kiss J.)

 Legislatie 2004-2014:

LEGE nr. 213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România         
http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2004-lege-nr-213.docx

HOTĂRÂRE nr. 788 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România       
http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2005-hg-788.docx 

NORME METODOLOGICE din 14 iulie 2005 de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Colegiului Psihologilor din România 
http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2005-norme-metodologice-din-14-iulie.docx

HOTĂRÂRE nr. 1 din 10 martie 2006 privind constituirea, declararea, înregistrarea şi funcţionarea cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăţilor civile profesionale de psihologie, precum şi exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în sectorul public sau privat, în regim salarial
http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2006-hotarare-nr-1.docx

LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă         
http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2006-legea-nr-319.docx

ORDIN nr. 257 din 1 august 2007 privind activitatea de psihologie în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative           
http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2007-ordin-nr-257.docx

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România        
http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2007-oug-109.docx

HOTĂRÂRE nr. 1102 din 18 septembrie 2008 privind aprobarea Programului naţional de asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri - 2009-2012        
http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2008-hg-1102.docx

LEGE nr. 117 din 27 mai 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2008-lege-nr-117.docx

HOTĂRÂRE nr. 939 din 19 august 2009 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.102/2008 privind aprobarea Programului naţional de asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri - 2009 – 2012           
http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2009-hg-593.docx

HOTĂRÂRE nr. 2 din 16 aprilie 2010 pentru aprobarea Normelor privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică 
http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2010-hotarare-nr-2.docx

LEGE nr. 151 din 12 iulie 2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală associate       
http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2010-lege-nr-151.docx

NORME din 16 aprilie 2010 privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică      
http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2010-norme-din-16-aprilie.docx

ORDIN nr. 769 din 4 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice, în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei rutiere     
http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2011-ordin-nr-769.docx

COD DEONTOLOGIC din 1 noiembrie 2013 al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică
http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2013-cod-deontologic-din-1-noiembrie.docx

DISPOZIŢIE nr. 1 din 15 ianuarie 2013 privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România    
http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2013-dispozitie-nr-1.docx

DISPOZIŢIE nr. 6 din 19 aprilie 2013 privind înregistrarea rezultatelor alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România        
http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2013-dispozitie-nr-6.docx

HOTĂRÂRE nr. 1 din 11 ianuarie 2013 pentru aprobarea Procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România        
http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2013-hotarare-nr-1-din-ian.docx

HOTĂRÂRE nr. 1 din 19 aprilie 2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare internă a Colegiului Psihologilor din România

http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2013-hotarare-nr-1.docx

HOTĂRÂRE nr. 2CC din 27 septembrie 2013 privind aprobarea cotizaţiei anuale şi a nivelului taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare şi a altor servicii prestate de către Colegiul Psihologilor din România        
http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2013-hotarare-nr-2.docx

HOTĂRÂRE nr. 3 din 27 septembrie 2013 privind evidenţa profesională a psihologilor cu drept de liberă practică 
http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2013-hotarare-nr-3.docx

HOTĂRÂRE nr. 4 din 27 septembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2006 privind constituirea, declararea, înregistrarea şi funcţionarea cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăţilor civile profesionale de psihologie, precum şi exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în sectorul public sau privat, în regim salarial

http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2013-hotarare-nr-4.docx

HOTĂRÂRE nr. 4CN din 1 noiembrie 2013 pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică şi a Codului de procedură disciplinară   
http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2013-hotarare-nr-4cn.docx

NORMA din 10 mai 2013 privind standardele de calitate în serviciile psihologice din sistemul public de sănătate           
http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2013-norma-din-10-mai.docx

REGULAMENT din 19 aprilie 2013 de organizare şi funcţionare internă a Colegiului Psihologilor din România      
http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2013-regulament-din-19-aprilie.docx

DISPOZIŢIE nr. 8 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea condiţiilor minime generale privind formarea profesională în specialităţile psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru treapta de specializare psiholog practicant
http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2014-dispozitie-nr-8.docx

HOTĂRÂRE nr. 2 din 21 martie 2014 privind aprobarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I  
http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2014-hotarare-nr-2.docx

HOTĂRÂRE nr. 3 din 3 octombrie 2014 pentru modificarea anexei la Standardele de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 2/2014         
http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2014-hotarare-nr-3.docx

ORDIN nr. 1390 din 23 octombrie 2014 pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.259/1.392/2013 privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii           
http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2014-ordin-nr-1390.docx

Dispozitie pentru aprobarea instructiunilor privind realizarea controlului profesionla preliminar 
http://www.irpi.ro/docs/legislatie/dispozitie-pentru-aprobarea-instructiunilor-privind-realizarea-controlului-profesional-preliminar.pdf

Dispozitie privind convocarea sedintei comune a Comitetului director si Consiliului CPR       
http://www.irpi.ro/docs/legislatie/dispozitie-privind-convocarea-sedintei-comune-a-comitetului-director-si-consiliului-cpr.pdf

Dispozitie privind formele de exercitare ale profesiei de psiholog cu drept de libera practica in Romania          
http://www.irpi.ro/docs/legislatie/dispozitie-privind-formele-de-exercitare-ale-profesiei-de-psiholog-cu-drept-de-libera-practica-in-romania.pdf

 Succes in activitate!

Autori: Anca Pirvu, Georgiana Vlad, Mara Priceputu

DECLARATIA 220
Termen depunere: 25 mai
Observații: repr. estimatul veniturilor si cheltuielilor pe anul fiscal urmator (adica anul in curs calendaristic)
Generează: decizia de impunere 260
Termen plată: 60 zile
Observații: se primeste de la ANAF si reprezinta plățile anticipate la impozitul pe venit și sănătate
Observații finale: * regularizarea se va face cu Declaratia 200 depusa anul urmator

 

DECLARATIA 200
Termen depunere: 31 ianuarie
Observații: reprrezinta realizatul veniturilor si cheltuielilor pe anul fiscal incheiat (adica anul anterior calendaristic)
Generează: decizia de impunere 250
Termen plată: 60 zile
Observații: este decizia finala care incheie anul financiar; se va plăti diferența dintre declaratul din 200 și plătitul din 260
Observații finale: * venituri = încasări, nu facturat ; cheltuieli = plăți, nu facturi primite și neachitate

 

DECLARATIA 392B
Termen depunere: 25 februarie
Observații: Este o declarație informativă care se depune de neplătitorii de TVA și care cuprinde informații cu privire la livrările și achizițiile de la persoane cu TVA și de la persoane fără TVA (format generat electronic <download>, depus fizic + CD)
Observații finale: * nu se depune daca nu exista activitate in anul anterior

 

DECLARATIA 600
Termen depunere: 31 ianuarie
Observații: reprezinta asigurare la sistemul de pensii si se depune obligatoriu daca nu esti angajat, somer sau pensionar *1*
Termen plată: trimestrial, 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 25 decembrie.
Observații finale: * declaratia nu se depune daca esti angajat,somer sau pensionar

 

DECLARATIA 601
Termen depunere: oricand
Observații: e o cerere prin care solicităm încetarea platii la pensii, atunci când devenim angajat, șomer sau pensionar.

 DECLARATIA 112

Termen depunere: lunar sau trimestrial

Observații: se depune dacă PFA-ul are angajați.

NOTE
Toate documentele se pot depune si prin posta OBLIGATORIU cu confirmare de primire
Alaturi de declaratiile depuse se ataseaza preventiv in spate si copia contractului de munca (daca este cazul)
Nu se platesc contributii CAS (pensii 35%) si CASS (sanatate 5,5% din incasari sau sal.minim) daca ai si statut de salariat
Termenele de plată la PFA a sănătății și a pensiei este 25 a ultimei luni din trimestru, respectiv: 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 25 decembrie.

Contributii OPTIONALE: asigurarile de somaj (0,5% din venit) si contributiile pt. concedii/indemnizatii (0,85%)
Amenzile pt. nedepunerea la timp a obligatiilor sunt cuprinse intre 1.000 si 5.000 RON
a) Baza de calcul a venitului declarat la pensii nu poate fi mai mic de 35% din câștigul salarial mediu brut specificat de  
Bugetul statului pe anul respectiv dar nici mai mare de 5 ori acest câștig salarial mediu brut. EX: Baza de calcul pt.
2014 este 804 lei la care calculați cota de 31.3%. Adică trebuie să plătiți odată la trei luni 756 de lei (252 lei x 3 luni).
Baza de calcul este de 35% din câștigul salarial mediu brut pe țară.
b) Dacă venitul net, obținut într-un an împărțit la 12 luni, este sub baza de calcul la pensii si anume 804 lei (ex. din 2014),  nu
sunteți obligat la plata pensiei.

 

AUTOR: Psih. Adrian Rizea
Pentru detalii: 0737 515 900

Doreşti sa devii psihoterapeut?

Scris de  IRPI Admin Luni, 20 August 2012 22:23


Doreşti sa devii psihoterapeut?

Viziunea integrativă, eclectismul tehnic şi integrarea teoretică şi asimilativă sunt tot atâtea motive pentru a alege psihoterapia integrativă. Sunt tot atâtea căi pentru o inţelegere deplină a clientului. Sunt tot atâtea instrumente pentru a răspunde terapeutic unor realităti şi unor nevoi atât de diferite şi atât de personale. Psihoterapia este o artă nu pentru că aşa o vedem noi, ci pentru că îţi cere, să creezi mereu şi mereu situaţii şi momente terapeutice diferite, în acord cu fiecare suflet pe care îl tratezi. Alegerea psihoterapiei integrative descatuşează şi eliberează profesionistul creator din tine. Dezvoltă-ţi competenţele în psihoterapie integrativă de a creea strategii de intervenţie  autentic, adaptat şi conectat la clientul tău.
Valorile noastre: Integritate, Responsabilitate, Profesionalism, Identitate.


Te asteptăm!

Echipa IRPI

www.irpi.ro

Durata formării profesională în psihoterapie integrativă este de 4 ani şi include două etape:

1. Dezvoltarea personală individuală şi de grup. Însuşirea teoriilor, tehnicilor, metodelor şi strategiilor în psihoterapiei integrativă (anul I şi II);

2. Supervizare profesionala (anii III şi IV).

Cui se adresează? Se pot înscrie la formarea în psihoterapie integrativă specialişti din următoarele domenii: psihologie, psihosociologie, sociopsihologie, psihopedagogie specială, asistenţă socială, pedagogie, medicină.

Institutul Român de Psihoterapie Integrativa este acreditat de:

  • Colegiul Psihologilor din România, conf. Legii 213/27.05.2004 – www.copsi.ro
  • Federația Română de Psihoterapie – www.psihoterapie.ro
  • Asociația Europeană de Psihoterapie Integrativă -http://europeanintegrativepsychotherapy.com/
  • Asociația Europeană Interdisciplinară de Terapii pentru Copii şi Adolescenţi -

http://www.eiatcyp.eu/

Echipa formatori:

Mara Priceputu, Dr. Augustin Cambosie, Michael Randolph, Dr. Iustinian Turcu, Coca Dumitru, Viorel Pasca

Echipa psihoterapeuti: Simona Ligia Tutunaru, Daniel Pagu, Corina Rita Marin, Florentina Negrescu.

Despre program:

  • un modul de formare se desfasoara pe trei zile, cu o frecvență de un modul la două luni;  taxa pentru un modul de formare este de 160 euro;
  • procedura de înscriere cuprinde două etape (I. interviu, II.inscriere);
  • Dosarul de înscriere va include următoarele documente: Copie act identitate (B.I./C.I.); Copie certificat naştere; Copie diplomă licenţă/ adeverinţă absolvire facultate;   Curriculum vitae; Copie după acte care atestă participarea la alte formări în psihoterapie, grupuri de dezvoltare personală , etc.

Pentru grupul din Bucureşti află mai multe detalii si înscrie-te la:

formator MARA PRICEPUTU

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , nr. tel. 0743557400

Legea 487/2002

Scris de  IRPI Admin Sâmbătă, 25 Februarie 2012 23:34

steag romania

Legea 487/2002, legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1 Sanatatea mintala reprezinta o componenta fundamentala a sanatatii individuale si constituie un obiectiv major al politicii de sanatate publica.

Art. 2 Guvernul Romaniei, prin organismele sale abilitate, intreprinde masuri pentru promovarea si apararea sanatatii mintale, prevenirea si tratamentul tulburarilor psihice.

Legea nr. 213 din 27 mai 2004

Scris de  IRPI Admin Sâmbătă, 25 Februarie 2012 23:33

steag romania

Legea nr. 213 din 27 mai 2004

privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania

publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 1 iunie 2004

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Codul deontologic al profesiei de psiholog

Scris de  IRPI Admin Sâmbătă, 25 Februarie 2012 23:25

copsi sigla

CODUL DEONTOLOGIC AL PROFESIEI DE PSIHOLOG CU DREPT DE LIBERĂ PRACTICĂ

Codul deontologic este prezentat ca o sinteza de principii si standarde etice de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica, care instituie regulile de conduita ale psihologului cu drept de libera practica, denumit în continuare psiholog. Codul ofera o baza consensuala pentru mentinerea unei atitudini colective împotriva comportamentelor ce încalca principiile eticii profesionale. Pe lânga valoarea sa normativa, codul deontologic are rolul de a orienta si regla acele activitati ale psihologilor în care acestia se angajeaza ca psihologi, nu si pe cele din viata privata a acestora. Comportamentul din viata privata a psihologului poate fi luat în discutie numai daca este de o asemenea natura încât aduce prejudicii profesiei de psiholog sau ridica serioase îndoieli privind capacitatea acestuia de a-si asuma si îndeplini responsabilitatile sale profesionale ca psiholog.

Pagina 1 din 3

Institutul Roman de Psihoterapie Integrativa

© Copyright 2012.

Institutul Roman de Psihoterapie Integrativa

IRPI este o organizaţie profesională, non-guvernamentală care activează în domeniul psihologiei şi psihoterapiei integrative, acreditată de Colegiul Psihologilor din România şi Asociaţia Europeană de Psihoterapie Integrativă.

Site administrat de www.websystem.ro