Colecția Proesia Psy este un proiect al IRPI, Institutul Român de Psihoterapie Integrativă, (București, 2017), izvorât din dorința de a pune într-o formă concretă forța și energia creativă a membrilor săi, în scopul de a fi împărtășită semenilor, reprezentând, simbolic, un omagiu adus existenței și o manieră de a crea o punte de legătură între sine, înțeles ca nucleu de trăire interioară și alter, înțeles ca destinatar al expresiei creative a sinelui.
Reunind creații literare sub forma poeziei și a prozei, pentru a oferi un sens și o semnificație diferite, noi și inedite despre trăire, simțire și existență, Colecția Proesia Psy promovează cele două volume de poezie ale autorului Cătălin Găman, “Ego în Exil” și “Aripi de Înger”, în cadrul evenimentului cultural, organizat de către primăria municipiului Moinești, simpozionul literar “Tristan Tzara și cultura Dada”, vineri, 21.04.2017/ora 15’00, Sala Multimedia, Centrul Cultural Lira, municipiul Moinești
Detalii despre volume:

Aripi de înger

Ego în exil

____________________

Din partea autorului:

Mulțumesc, Editura IRPI! Mulțumesc, colectivului de redacție al Editurii IRPI! Psiholog princ. dr. Mara Priceputu, președintele IRPI, Psiholog spec. Gabriela Dumitriu, psihoterapeut IRPI

Multumiri și simpatie pentru recenzii volume, profesorului univ. dr. Matei Georgescu, psihanalist! Mulțumiri din suflet și profund atașament pentru solicitudine, artistului plastic Dorina Costras, St. Etienne, Franța, pentru coperțile și grafica volumelor!

Mulțumiri din suflet și recunoștință vie, cititorilor mei!”