Volumul ,,Bazele psihologiei experimentale”, este destinat studenţilor facultăţilor de psihologie, permiţând o introducere în teoria cercetării în acest domeniu, incluzând concepte, metode şi teorii specifice psihologiei experimentale, o serie de aplicaţii şi exemple, permanent raportate la tehnici actuale de lucru în domeniul psihologiei experimentale. Disciplina psihologie experimentală permite achiziţia unor cunoştiinţe utile pentru înţelegerea unor discipline ce vor fi parcurse ulterior: analiza şi prelucrarea statistică a datelor, metodologia cercetării în psihologie, testarea psihologică, evaluarea psihologică şi psihologie socială experimentală. Volumul este structurat în opt capitole, asigurând trecerea de la elemente introductive în cercetarea ştiinţifică specifică psihologiei la principiile etice ale cercetării din domeniul psihologie, aprofundarea unor metode ale psihologiei (observaţia şi experimentul), variabilele experimentale, criterii de formulare a ipotezelor, planul experimental şi validitatea cercetării. Dan Craşovan, Timişoara, 16 ianuarie, 2011.