Volumul ,,Bazele psihologiei experimentale”, este destinat
studenţilor facultăţilor de psihologie, permiţând o introducere în
teoria cercetării în acest domeniu, incluzând concepte, metode
şi teorii specifice psihologiei experimentale, o serie de aplicaţii
şi exemple, permanent raportate la tehnici actuale de lucru în
domeniul psihologiei experimentale.
Disciplina psihologie experimentală permite achiziţia
unor cunoştiinţe utile pentru înţelegerea unor discipline ce vor
fi parcurse ulterior: analiza şi prelucrarea statistică a datelor,
metodologia cercetării în psihologie, testarea psihologică,
evaluarea psihologică şi psihologie socială experimentală.
Volumul este structurat în opt capitole, asigurând trecerea
de la elemente introductive în cercetarea ştiinţifică specifică
psihologiei la principiile etice ale cercetării din domeniul
psihologie, aprofundarea unor metode ale psihologiei (observaţia
şi experimentul), variabilele experimentale, criterii de formulare
a ipotezelor, planul experimental şi validitatea cercetării.
Dan Craşovan,
Timişoara, 16 ianuarie, 2011.