Institutul Român de Psihoterapie Integrativă reprezintă un cadru de formare și dezvoltare profesională în care sunt construite strategiile de suport și însoțire pentru fiecare membru pe întreg parcursul carierei și evoluției profesionale.

Strategiile de suport vizează:

(1) Formarea și devenirea profesională;

(2) Formarea și dezvoltarea Comunității Psihologilor Clinicieni, membrii ai Institutului Român de Psihoterapie Integrativă,  cu misiunea de a susține prin întreaga activitate de practică profesională și cercetare științifică, prin politicile editoriale și de promovare – Excelența în Psihologia Clinică;

(3) Program de dezvoltare a Rețelei Naționale a Cabinetelor Individuale de Psihologie, care oferă servicii garantate pentru starea de bine și sănătate.

Cursul reprezintă Psihologie clinică, consiliere şi asistenţă psihologică de tip integrativo alternativă la studiile masterale pentru treapta de psiholog clinician practicant autonom.

Cursul are drept scop pregătirea pentru trecerea la treapta de psiholog clinician  autonom, formarea și dezvoltarea unor cunoștințe declarative și procedurale necesare  activităților de psihodiagnostic și evaluare clinică fundamentate științific.

Cui se adresează:

Se pot înscrie absolvenții de Psihologie care doresc să aplice pentru atestatul de liberă practică în Psihologie clinică, psihologii clinicieni în supervizare care se pregătesc pentru următoarele trepte profesionale, profesioniștii din domeniul sănătății mentale care desfășoară activități de diagnostic și evaluare clinică, masteranzii care au nevoie de cunoștințe clinice practice în activitatea lor de formare.

La cerere, se poate realiza în paralel și activitatea de supervizare profesională, pe baza unor contracte individuale încheiate cu supervizorii din cadrul asociației.

Acreditare: 

Formarea este acreditată de Colegiul Psihologilor din România și publicată în Registrul Formatorilor poziția RF-II-B51/2012;

Structura cursului: 

Programa cursului cuprinde peste 700 de ore structurate în module, astfel: 10 module/an, un modul/lună (o sâmbătă și o duminică/lună=16 ore), 2 luni de vacanță/an. Tematica abordează într-o manieră pragmatică aspecte fundamentale ale teoriei și practicii în Psihologia clinică: Fundamente de psihodiagnostic și evaluare clinică, Personalitatea-diagnoză și intervenție, Tulburările psihice ale adultului – metode avansate de evaluare și intervenție primară, Tulburările clinice ale copilului și adolescentului-evaluare și intervenție primară, Elemente de psihosexologie, Psihologia sănătății clinice, Gerontopsihologie, Psihosomatică, Metode avansate de cercetare în psihologia clinică și a sănătății, Psihologie clinică judiciară, Consiliere și asistență psihologică de tip integrativ etc, cu desfășurarea unui stagiu clinic și realizarea unor proiecte practic-aplicative.

Se vor prezenta în mod extensiv instrumente și metodologii de evaluare care să ofere un sistem de practică psihologică validat științific. Cursanții vor învăța să utilizeze instrumente din Platforma de Evaluare Clinică (SCID I, SCID II, KidSCID, scale și chestionare din SEC), scale clinice și chestionare din sistemele de evaluare CAS ++ și PedB, alte tehnici și instrumente clasice utilizate în practica clinică.   

Certificare: 

La sfârşitul formarii complementare, după 2 ani, în baza certificatului de absolvire eliberat de I.R.P.I., cursanţii pot aplica la Colegiul Psihologilor din România pentru obținerea atestatului de liberă practică în psihologie clinică, treapta practicant autonom.