Institutul Român de Psihoterapie Integrativă reprezintă un cadru de formare și dezvoltare profesională în care construim strategiile de suport și însoțire pentru fiecare membru pe întreg parcursul carierei și evoluției profesionale.

Strategiile de suport implică:

(1) Formarea și devenirea profesională;

(2) Formarea și dezvoltarea Comunității Psihoterapeuților Integrativi, membrii ai Institutului Român de Psihoterapie Integrativă,  cu misiunea de a susține prin întreaga activitate de practică profesională și cercetare științifică, prin politicile editoriale și de promovare – Excelența în Psihoterapie Integrativă;

(3) Program de dezvoltare a Rețelei Naționale a Cabinetelor Individuale de Psihologie, care oferă servicii garantate pentru starea de bine și sănătate.

Formarea profesională în psihoterapie integrativă presupune parcurgerea în cadrul Institutului Român de Psihoterapie Integrativă a programului de devenire și învățare profesională. Programul nostru de formare promovează o atitudine umanistă, integră, deschisă, flexibilă, empatică.

Formarea în psihoterapie integrativă include module de dezvoltare personală și formare teoretică cu multiple aplicații practice în contruirea strategiei de intervenţie în funcţie de nevoile specifice ale fiecărui client. O idee fundamentală a psihoterapiei integrative constă în faptul că, toate formele de terapie sunt eficiente și au adus domeniului resurse bune prin cercetări științifice, teorii, metode, tehnici și proceduri de lucru ce vin în sprijinul dezvoltării umane și tratamentului spre însănătoșire. Abordarea noastră se bazează pe principii ce conduc la construirea și menţinerea unui standard de excelenţă în serviciile oferite clienților şi în pregătirea profesională.

Certificări și durata formării:

Formarea în psihoterapia integrativă este acreditată de Colegiul Psihologilor din România, acreditată și supervizată de Asociația Europeană de Psihoterapie Integrativă din Anglia și recunoscută de Federația Română de Psihoterapie și presupune un program cu durata de 4 ani astfel:

Dezvoltare personală şi însuşirea tehnicilor, metodelor şi strategiilor psihoterapiei integrative (anul I şi II);

Supervizare (anii III şi IV)

Supervizarea profesională este esenţială pentru procesul de devenire a psihoterapeutului și oferă informaţii directe, bazate pe studii de caz, necesare pentru transpunerea teoriei în practică.

În cadrul formării se studiază planuri de intervenție, procesul psihoterapeutic, relaţia terapeutica şi a variabilelor precum cadru, transfer, contratransfer, apărare psihologică, gestionarea afectului, nivelul de activitate, respectarea tehnicii şi luarea deciziei terapeutice. Acestea sunt abordate cu suficientă profunzime şi subtilitate astfel încât să se dezvolte în continuare capacitatea terapeutului de a gestiona în mod profesional aceste faţete solicitante ale terapiei.

In baza certificatului de absolvire a formarii profesionale se obține dreptul de liberă practică de la Colegiul Psihologilor din România și certificat de la Federația Română de Psihoterapie, putând începe să practicați sub supervizare. Certificatele sunt recunoscute național și internațional.

Cui se adresează:

Se pot înscrie la formarea în psihoterapie integrativă specialişti din următoarele domenii: psihologie, psihosociologie, sociopsihologie, psihopedagogie specială, asistenţă socială, pedagogie, medicină.