Propunem aici lista actelor normative cu acces la textul integral pentru informare si consultarea comunitatii profesionale. Actele normative sunt publicate pe site-rile oficiale http://www.copsi.ro/ si www.monitoruloficial.ro/.

In speranta dezvoltarii serviciilor psihologice la cele mai inalte standarde!

Dr.psih. Julien Kiss in teza sa de doctorat “Istoria Psihologiei in Romania. Tipare si factori ai evolutiei in perioada totalitara si postdecembrista” surprinde aspecte clarificatoare intr-o imagine completa si complexa identificand un moment 0:“Premisele initiale ale dezvoltarii psihologiei au fost dintre cele mai bune, la sfârsitul secolului al XIX-lea, mai exact în anul 1893, Eduard Gruber a înfiintat la Iasi primul laborator de psihologie experimentala din tara, care în acelasi timp era printre primele în lume la acea data. Gruber s-a format la Leipzig pe lânga Wilhelm Wundt, fondatorul psihologiei stiintifice (Kiss J.). “ Sunt identificate etape distinct ce isi aduc aportul la ce este psihologia romaneasca astazi:  anii 1938-1947, 1948-1955, 1956-1964, 1965-1976, 1977-1989, 1990-2004, 2005-2008 si adaugam 2008-2015.

“A urmat apoi o perioada de atomizare a comunitatii psihologilor, pe care noi o asociem cu un lung proces de redefinire a identitatii la nivelul întregii bresle. S-au înfiintat societati stiintifice de profil, jurnale de psihologie specializate iar la nivel academic psihologia a cunoscut o dezvoltare remarcabila, multe dintre cercetarile psihologilor români (o parte semnificativa fiind reprezentanti ai noilor generatii de dupa anul 1989), fiind apreciate si pe plan international. A fost desigur un act firesc în raport cu noul context al societatii democratice, însa exista în acelasi timp riscul ca procesul de atomizare amintit deja sa duca la o evolutie nefireasca, în special în ceea ce priveste practica psihologica. Dupa cum am descris în cadrul celui de-al zecelea capitol al lucrarii, aceasta situatie a generat o reactie a întregii comunitati si dupa anul 2001 în cadrul Asociatiei Psihologilor s-a initiat un proiect care sa stabileasca norme si criterii clare ale practicii psihologice si care s-a materializat în cele din urma în Colegiul Psihologilor din România. În raport cu evolutia psihologiei, în special dupa anul 1948, momentul înfiintarii Colegiului Psihologilor din România poate fi considerat ca fiind primul act major care confera comunitatii psihologilor o identitate institutionala bine definita si credem ca odata cu acest act o prima etapa a revirimentului psihologiei românesti s-a încheiat. Asezam cercetarea noastra în continuarea acestui proces si prin prezentarea tiparelor generale ale evolutiei psihologiei românesti, propunem initierea dezbaterii asupra recuperarii identitatii istorice, atât de necesara în cadrul unei comunitati care face parte dintr-o cultura stiintifica bine rânduita.” (Kiss J.)

 Legislatie 2004-2014:

LEGE nr. 213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România: http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2004-lege-nr-213.docx

HOTĂRÂRE nr. 788 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România: http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2005-hg-788.docx

NORME METODOLOGICE din 14 iulie 2005 de aplicare a Legii nr. 213/2004privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Colegiului Psihologilor din România: http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2005-norme-metodologice-din-14-iulie.docx

HOTĂRÂRE nr. 1 din 10 martie 2006 privind constituirea, declararea, înregistrarea şi funcţionarea cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăţilor civile profesionale de psihologie, precum şi exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în sectorul public sau privat, în regim salarial: http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2006-hotarare-nr-1.docx

LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă: http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2006-legea-nr-319.docx

ORDIN nr. 257 din 1 august 2007 privind activitatea de psihologie în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative: http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2007-ordin-nr-257.docx

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România: http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2007-oug-109.docx

HOTĂRÂRE nr. 1102 din 18 septembrie 2008 privind aprobarea Programuluinaţional de asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri – 2009-2012: http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2008-hg-1102.docx

LEGE nr. 117 din 27 mai 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din Români: http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2008-lege-nr-117.docx

HOTĂRÂRE nr. 939 din 19 august 2009 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.102/2008 privind aprobarea Programului naţional de asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri – 2009 – 2012: http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2009-hg-593.docx

HOTĂRÂRE nr. 2 din 16 aprilie 2010 pentru aprobarea Normelor privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practicăhttp://www.irpi.ro/docs/legislatie/2010-hotarare-nr-2.docx

LEGE nr. 151 din 12 iulie 2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală associate: http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2010-lege-nr-151.docx

NORME din 16 aprilie 2010 privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică: http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2010-norme-din-16-aprilie.docx

ORDIN nr. 769 din 4 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice, în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei rutierehttp://www.irpi.ro/docs/legislatie/2011-ordin-nr-769.docx

COD DEONTOLOGIC din 1 noiembrie 2013 al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică: http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2013-cod-deontologic-din-1-noiembrie.docx

DISPOZIŢIE nr. 1 din 15 ianuarie 2013 privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România: http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2013-dispozitie-nr-1.docx

DISPOZIŢIE nr. 6 din 19 aprilie 2013 privind înregistrarea rezultatelor alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România: http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2013-dispozitie-nr-6.docx

HOTĂRÂRE nr. 1 din 11 ianuarie 2013 pentru aprobarea Procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România: http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2013-hotarare-nr-1-din-ian.docx

HOTĂRÂRE nr. 1 din 19 aprilie 2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare internă a Colegiului Psihologilor din Româniahttp://www.irpi.ro/docs/legislatie/2013-hotarare-nr-1.docx

HOTĂRÂRE nr. 2CC din 27 septembrie 2013 privind aprobarea cotizaţiei anuale şi a nivelului taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare şi a altor servicii prestate de către Colegiul Psihologilor din România: http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2013-hotarare-nr-2.docx

HOTĂRÂRE nr. 3 din 27 septembrie 2013 privind evidenţa profesională a psihologilor cu drept de liberă practică: http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2013-hotarare-nr-3.docx

HOTĂRÂRE nr. 4 din 27 septembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2006 privind constituirea, declararea, înregistrarea şi funcţionarea cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăţilor civile profesionale de psihologie, precum şi exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în sectorul public sau privat, în regim salarial: http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2013-hotarare-nr-4.docx

HOTĂRÂRE nr. 4CN din 1 noiembrie 2013 pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică şi a Codului de procedură disciplinară: http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2013-hotarare-nr-4cn.docx

NORMA din 10 mai 2013 privind standardele de calitate în serviciile psihologice din sistemul public de sănătate           
http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2013-norma-din-10-mai.docx

REGULAMENT din 19 aprilie 2013 de organizare şi funcţionare internă a Colegiului Psihologilor din România: http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2013-regulament-din-19-aprilie.docx

DISPOZIŢIE nr. 8 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea condiţiilor minime generale privind formarea profesională în specialităţile psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru treapta de specializare psiholog practicant: http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2014-dispozitie-nr-8.docx

HOTĂRÂRE nr. 2 din 21 martie 2014 privind aprobarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice – Partea generală, Cartea I: http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2014-hotarare-nr-2.docx

HOTĂRÂRE nr. 3 din 3 octombrie 2014 pentru modificarea anexei la Standardele de calitate în serviciile psihologice – Partea generală, Cartea I, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr.2/2014http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2014-hotarare-nr-3.docx

ORDIN nr. 1390 din 23 octombrie 2014 pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.259/1.392/2013 privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii: http://www.irpi.ro/docs/legislatie/2014-ordin-nr-1390.docx

Dispozitie pentru aprobarea instructiunilor privind realizarea controlului profesionla preliminar: http://www.irpi.ro/docs/legislatie/dispozitie-pentru-aprobarea-instructiunilor-privind-realizarea-controlului-profesional-preliminar.pdf

Dispozitie privind convocarea sedintei comune a Comitetului director si Consiliului CPR: http://www.irpi.ro/docs/legislatie/dispozitie-privind-convocarea-sedintei-comune-a-comitetului-director-si-consiliului-cpr.pdf

Dispozitie privind formele de exercitare ale profesiei de psiholog cu drept de libera practica in Romania: http://www.irpi.ro/docs/legislatie/dispozitie-privind-formele-de-exercitare-ale-profesiei-de-psiholog-cu-drept-de-libera-practica-in-romania.pdf

Succes in activitate!

Autori: Anca Pirvu, Georgiana Vlad, Mara Priceputu