de James Bugental, PhD.

Psihoterapia nu este ceea ce credeţi. Nu este vindecarea unei boli. Nu este călăuzire din partea unui consilier înţelept.

Nu este împărtăşirea mutuală dintre doi buni prieteni. Nu este a învăţa cunoştinţe ezoterice. Nu este a arăta greşeala căii unei persoane. Nu este vorba despre a găsi o nouă religie. Psihoterapia nu este ceea ce credeţi.

Îi surprinde pe mulţi oameni deoarece nu este, în primul rând, despre copilăria voastră… sau despre ce v-a rănit sau v-a traumatizat…sau despre germenii din corpul vostru… sau despre obiceiuri distructive pe care le-aţi achiziţionat… sau despre atitudini negative pe care le purtaţi cu voi…

Psihoterapia nu este ceea ce credeţi. Este despre cum credeţi. Atrage atenţia asupra ipotezelor nerecunoscute în modul în care crezi. Face o distincţie între ce credeţi despre şi cum faceţi această gindire/ şi cum credeţi. Este mai puţin preocupată de căutarea cauzelor pentru a explica ce faceţi şi se concentrează mai mult pe a descoperi patternuri în sensul pe care îl daţi lucrului pe care îl faceţi.

Psihoterapia este despre cum gândiţi. Este despre cum trăiţi cu emoţiile voastre. Este despre perspectivele pe care le aduceţi relaţionării cu oamenii care contează pentru voi. Este despre ce aspiraţii aveţi în viaţa voastră şi despre cum, fără să vreţi, faceţi lucrurile mai grele pentru voi înşivă în atingerea acestor obiective. Este despre a fi ajutaţi să vedeţi că schimbarea pe care o căutaţi este deja latentă în voi. Este despre a ajunge să recunoaşteţi şi să apreciaţi scţnteia a ceva etern care este esenţa (miezul/inima/nucleul) voastră.

Psihoterapia nu este ceea ce credeţi; este despre cum trăiţi cu voi înşivă chiar în acest moment.

Viaţa nu este ceea ce credeţi

Viaţa nu este ceea ce credeţi. Viaţa este.

Cunoaşte gălbenuşul forma cochiliei?

Cunoaşte creasta înspumată puterea valurilor?

Viaţa nu este ceea ce credeţi.

Viaţa se întâmplă… acum.

Viaţa se produce chiar şi în timp ce scriu

şi voi citiţi.

Viaţa este experimentare, dar nu experienţă

Viaţa nu este ceea ce credeţi.

Viaţa nu este viitor, trecut sau chiar acum.

Întru-cât chiar acum este acum trecut, acum-trecut.

Viaţa nu este ceea ce credeţi.

Viaţa nu este ce va fi în viitor

deoarece atunci când viitorul va deveni acum

va fi acum şi nu acum-ul pe care l-am prevăzut.

Viaţa este ce este înainte de a deveni ce a fost.

Viaţa nu este ceea ce credeţi… sau ceea ce cred…

sau tot ceea ce ar putea fi.

Viaţa este.