Institutul Român de Psihoterapie Integrativă

Institutul Român de Psihoterapie Integrativă s-a născut din activitatea echipei noastre în domeniul integrării în psihoterapie începută încă din anul 1997. A fost un drum în care am pus treptat bazele abordării psihoterapiei integrative în România.  Iar 27 noiembrie, 2008 este momentul fondării, care a materializat dorința  de a aduce împreună și de a forma cei mai buni profesioniști în domeniul sănătății mentale, psihologiei clinice și psihoterapiei integrative. Institului Român de Psihoterapie Integrativă are în centrul activității sale omul ca individualitate și integritate sub aspect emoțional, cognitiv, spiritual, comportamental și psihologic.

Prin toate activitățile pe care le desfășurăm suntem principala organizație profesională din domeniul psihoterapiei integrative și psihologiei clinice care contribuie activ la dezvoltarea abordărilor integrative de evaluare și intervenție în domeniul psihologiei și sănătății mentale. Institutul Român de Psihoterapie Integrativă reprezintă un cadru de formare și dezvoltare profesională în care sunt construite strategiile de suport și însoțire pentru fiecare membru pe întreg parcursul carierei și evoluției profesionale.

Competențele noastre

FORMARE
SUPERVIZARE
CERCETARE
EDITURA

PSIHOTERAPIE INTEGRATIVĂ

Psihoterapia integrativă este aplicată de un număr tot mai mare de specialiști în domeniu la nivel național și internațional. Abordarea integrativă IRPI are la bază teoriile psihanalitice, umaniste și cognitiv-comportamentale. Atributele psihoterapiei integrative:

1) aduce răspunsul adecvat și eficient în toate aspectele existenței omului: spiritual, emoțional, cognitiv, comportamental;

2) maximizează resursele personale și este adaptabilă la problematica clientului, abordând tehnici de intervenție psihoterapeutică variate.

Psihoterapia integrativă promovează și menține standardele de excelență în serviciile pentru clienți și în formarea și supervizarea psihoterapeuților. Crearea diferitelor strategii și tehnici pentru rezolvarea diverselor situații se face pe baza experienței clinice și a cunoașterii solide a problemelor și a soluțiilor necesare. Pentru a realiza un mediu favorabil alianței terapeutice, psihoterapeuţii integrativi manifestă o atitudine profesională, de respect, bunătate, autenticitate, empatie şi egalitate în abordarea clientului. Psihoterapia integrativă generează un cadru de activare a resurselor și mecanismelor de schimbare ale clientului.

PSIHOLOGIE CLINICĂ

Psihologia clinică este ştiinţa care studiază factorii psihologici implicaţi în starea de sănătate şi de boală. Astfel această ramură distinctă a psihologiei are două componente:

1) promovarea, optimizarea sănătății și modalități de prevenție;

2) investigarea mecanismelor și factorilor psihologici implicați în dezvoltarea umană și sănătatea mentală.

Prin cercetarea unicității individului, psihologia clinică are în vedere situația reală și aria contextuală (vârstă, sex, apartenență culturală, socială, profesională etc.) în care acesta se dezvoltă și care îl determină. În afara scopului științific de a participa la stabilirea unui diagnostic și de a investiga mecanismele psihologice implicate în sănătate și boală, psihologia clinică este orientată și spre un scop practic, acela de a consilia, de a preveni tulburările psihice, de a asista, de a educa, de a promova sănătatea. 

VALORILE NOASTRE

Integritate
Integritate
Respectăm și menținem standardele profesionale, codurile de etică și deontologie, dar și procedurile personalizate de analiză și evaluare.
Responsabilitate
Responsabilitate
Abordăm strategii de intervenție autentice, adaptate și conectate la clientul care apelează la servicii psihologice pentru a obține rezultate terapeutice benefice și eficiente.
Profesionalism
Profesionalism
Urmăm un set de tehnici și intervenții bazate pe dovezi și permanent supuse actualizării pentru a ne îndeplini misiunea și a ne atinge obiectivele.
Identitate
Identitate
Psihoterapeutul și clinicianul de orientare integrativă urmăresc realizarea stării de bine, potențând resusele interioare și integrând conștient valențele umane: cognitive, emoționale, comportamentale, biologice, spirituale și contextuale.

ACREDITĂRI

IRPI este organizație profesională, non-guvernamentală care activează în domeniul sănătății mentale, psihologiei și psihoterapiei integrative, acreditată de Colegiul Psihologilor din România, European Association for Integrative Psychotherapy, European Interdisciplinary Association for Therapeutic Services for Children and Young People și Federația Română de Psihoterapie, Centrul Național de Formare Profesională a Adulților.