Scopul principal al tratamentului este construirea unei instanţe adulte în pacient, instanţă care să reuşească să îi fie ca un părinte Copilului Singuratic şi care să li se opună celorlalte moduri de funcţionare. Modelul pentru această instanţă, pentru acest Adult Sănătos, este chiar terapeutul. Acesta porneşte de la lucrurile care îl deranjează pe clientul său şi joacă, până la un punct, rolul de părinte pentru Copilul Singuratic.

E important ca stilul devalorizant şi provocator al pacientului cu tulburare de personalitate narcisică să fie corectat cu tact de către psihoterapeut, care trebuie să-şi afirme asertiv drepturile atunci când acestea sunt încălcate. În loc să fie perfect, terapeutul îşi asumă propria vulnerabilitate.

Terapeutul îi vorbeşte clientului său despre modurile de funcţionare şi îl ajută să le recunoască atunci când ele apar. Prin imagerie dirijată, el explorează originile modurilor de funcţionare, care, de cele mai multe ori, sunt în copilărie. Pentru asta, terapeutul trebuie să depăşească rezistenţa nu de puţine ori considerabilă a clientului.

Terapeutul îl ghidează pe pacient în lucrul cu modurile de funcţionare. Adultul Sănătos negociază cu acestea, ca să-l ajute pe Copilul Singuratic să se simtă înţeles, susţinut şi să înveţe să empatizeze şi ca, în modul Lauda de Sine, pacientul să renunţe la nevoia excesivă de aprobare. De asemenea, terapeutul îl mai ajută pe pacient să înveţe să-i trateze pe ceilalţi cu respect, să primească iubirea sinceră şi să renunţe la comportamentele adictive şi dezadaptative ale Autoprotectorului Detaşat, înlocuindu-le cu dragoste, exprimare de sine şi afecţiune.

Ultima parte a tratamentului constă în învăţarea pacientului să generalizeze de la relaţia de terapie la relaţiile din afara şedinţelor. Terapeutul îl ajută pe client să aleagă câteva persoane importante pentru el, care au potenţial pentru a intra într-o relaţie afectuoasă, şi să stabilească legături cu acestea. Terapeutul îşi încurajează clientul să îi dea voie Copilului Singuratic să apară în relaţie şi să ofere şi să primească iubire.

Dificultăţi în tratament

Obstacolele în tratamentul narcisismului pot fi depășite dacă terapeutul se foloseşte de influenţa pe care o are asupra clientului. Uneori, însă, aceasta nu este suficientă. Pacienţii asupra cărora influenţa terapeutului nu are efectul scontat sunt aceia care părăsesc cel mai des terapia. Există câteva motive pentru care aceşti pacienţi pleacă. Din modul Lauda de Sine, ei nu pot să priceapă sensul terapiei, acela de a stabili o relaţie bazată pe grijă, mai ales dacă nu au avut niciodată parte de aşa ceva.

Un alt motiv pentru a părăsi terapia ar putea fi încercarea pacientului de a evita durerea Copilului Singuratic. Din modul Lauda de Sine, clientul ar putea să-l respingă pe terapeut fiindcă acesta nu e “suficient de bun” într-un fel sau altul. După ce l-a idealizat la început, acum clientul îl devalorizează.

Dar care e influenţa pe care o are terapeutul asupra clientului său? Ce are terapeutul şi îşi doreşte clientul? O sursă de influenţă ar putea fi efectul negativ pe care îl are narcisismul asupra clientului însuşi. Terapeutul îi aminteşte că, dacă nu se va schimba, va continua să plătească preţul în viaţa lui personală şi profesională.

O altă sursă de influenţă este relaţia dintre cei doi. Dacă terapeutul reuşeşte să comunice cu Copilul Singuratic şi să-l ajute jucând rolul de părinte, atunci ataşamentul clientului faţă de terapeut poate fi un motiv ca acesta să continue terapia.