Etica pentru intervenția în situații de urgență ce să asigure demnitate-sănătate-intimitate-siguranță populației afectate de evenimente traumatizante:

Dacă suntem membri în echipe de intervenție de urgență pentru salvarea și suportul persoanelor ce au trăit un  eveniment traumatizant este important să ne reamintim în orice moment că ne aflăm în faţa unor persoane care au suferit o traumă profundă. Modul de abordare şi de relaţionare cu cei afectaţi direct sau indirect stabileşte punctul de plecare în construirea relaţiei. A avea o conduită cu respect, răbdare, empatie și informare continuă aduce beneficiul major al colaborării. Pe baza acestei “prime impresii” se va dezvolta încrederea și restabilirea siguranței fizice și emoționale a persoanelor ce au nevoie de suport.

Principale sunt asigurarea confidenţialității datelor oferite; Sporirea capacităţii de lucru în echipă; Acordarea importanţei colaborării în echipă; Concentrarea maximă pe soluții optime de urgență. Flexibilitate în muncă într-o echipă de urgență implică schimbări de situaţie foarte dese, iar echipa trebuie să fie capabilă să se reorganizeze de câte ori situaţia o impune. Nu se va face niciun fel de discriminare pe baza de apartenenţei religioase, etnice sau politice a celor implicați. 

Colaborarea cu alţi participanţi la strategia comunităţii de intervenţie (psihologi, psihoterapeuţi, asistenţi social, cadre medicale, pompieri, specialişti în logistică, specialişti în construcţii etc.) pentru a forma o echipă interdisciplinară.

Considerăm că membrii echipei interdisciplinare sunt toţi profesionişti care prin natura muncii lor intră în contact direct cu clienţii sau beneficiarii de servicii psiho-sociale. Aceşti specialişti pot să identifice anumite vulnerabilităţi şi implicit să acorde servicii de prevenţie sau intervenţie singuri sau ca membri ai unor echipe interdisciplinare.

Membrii echipei au ”datoria” să ramână calmi; să manifeste siguranţă; să aplice proceduri standardizate în condiţii în care haosul poate fi generalizat.

Abilităţi ale membrilor echipei de urgență:

  • să deţină autocontrolul;
  • să aibă viteză de reacţie;
  • putere de decizie;
  • să creadă în ceea ce face;
  • să aibă valori şi principii în acord cu altruismul şi simţul civic, 
  • să aibă etică profesională.