Institutul Român de Psihoterapie Integrativă organizează un nou grup de formare profesională de bază în Psihoterapia Integrativă în București în 2017.

Procedura de admitere:

Interviul este metoda de selecţie şi clarificare şi va fi realizat de către coordonatorul de program. Programarea la interviu se face pe mail la: priceputumara@yahoo.com, sau la telefon: 0743 557 400.

Criteriile urmărite în interviu de coordonator: cunoașterea și siguranța de sine, experiența de viață, valori morale și sociale, devotament și dezvoltare personală, pregatirea și potențialul academic, motivația pentru dezvoltarea profesională în psihoterapie în vederea unei practici de lungă durată

Criterii urmărite de candidat: Se va analiza programul de formare și cadrul practicii in psihoterapie si se vor clarifica toate intrebarile. Acest demers va conduce la luarea unei decizii în ce privește abordarea psihoterapeutica potrivită pentru candidat.

Candidaţii vor face dovada:

 • abilităţii generale de auto-reflecţie
 • abilităţii generale de a interacţiona cu ceilalţi
 • abilităţii generale de a răspunde şi oferi feed-back
 • capacităţii de empatie
 • standardului moral corespunzător, conform direcţiilor date de majoritatea oamenilor

Dosarul de înscriere se depune la sediul IRPI după interviul de admitere şi conţine:

 • Curriculum vitae
 • Copie act identitate (B.I./C.I.)
 • Copie diplomă licenţă/ adeverinţă absolvire facultate

Formarea profesională în Psihoterapia Integrativă

Formarea profesională presupune parcurgerea în cadrul Institutului Român de Psihoterapie Integrativă a programului de devenire şi învăţare profesională. Programul nostru de formare promovează o atitudine deschisă, flexibilă, conform abordării integrative. Aspectele organizaţionale IRPI în care are loc instruirea oferă un cadru propice de a reflecta asupra principiilor integrative și devenirii psihoterapeutului.

Repere ale formării:

– durata formării de cel puțin 4 ani

– pe parcursul celor 4 ani vor fi parcurse urmatoarele părți/conținuturi: 

 • teorie (500 – 800 de ore pe parcursul celor 4 ani)
 • experiență psihoterapeutică personală (nu mai puțin de 250 de ore pe parcursul celor 4 ani), practică (300 de ore) 
 • dezvoltare personală individuală 16 ore (minim)
 • dezvoltare personală de grup 140 ore (minim)
 • supervizare (150 de ore), evaluările periodice și finale ale bazei teoretice, practice și ale competențelor profesionale.

La finalul formării se eliberează un certificat în baza căruia se obține dreptul de liberă practică de la Colegiul Psihologilor din România și un certificat de la Federația Română de Psihoterapie pentru practica sub supervizare.

Activitatea de formare se desfășoară în module de weekend (vineri, sâmbătă și duminică) cu un program al disciplinelor stabilite pentru întreg anul de formare. De asemenea sunt incluse activități de învățare pe platforma academică a Institutului Român de Psihoterapie Integrativă pe www.irpi.ro, acces la Centrul de Documentare și Biblioteca Online IRPI.

Citește mai multe despre formare aici.