Cabinetul Individual de Psihologie se încadrează, din punct de vedere fiscal, în categoria „persoanelor fizice care desfăşoară profesii libere şi a persoanelor fizice care desfăşoară activitati economice în mod independent, cu excepţia celor care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului”.

La începutul activității profesionale, psihoterapeuții care optează să își desfășoare activitatea, în mod independent, în cadrul unui Cabinet Individual de Psihologie au de parcurs următorii pași:

Înregistrarea fiscală a cabinetului

După obținerea „Certificatului de Înregistrare a formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică” – Cabinet Individual de Psihologie – de la Colegiul Psihologilor din România, psihoterapeutul depune la Administrația Financiară a orașului sau a sectorului din raza teritorială a sediului profesional un dosar care conține următoarele documente:

  • Declarația tip 070 („Declarația de înregistrare fiscală”) – disponibilă aici
  • copie după actul de identitate
  • copie după Actul Constitutiv completat la depunerea dosarului de înregistrare a cabinetului la Colegiul Psihologilor din România
  • copie după Certificatul de Înregistrare eliberat de Colegiul Psihologilor din România
  • copie după dovada deținerii/dreptului de folosire a spațiului declarat ca sediul profesional/punct de lucru (act de proprietate, contract de comodat, contract de închiriere)

Astfel, în termen de 10 zile lucrătoare, va obține Certificatul de Înregistrare Fiscală (CIF) a cabinetului individual de psihologie.

Achiziționarea documentelor de evidență contabilă

După eliberarea Certificatului de Înregistrare fiscală, psihoterapeutul va achiziționa următoarele documente de evidență financiar-contabilă, prevăzute în OMFP nr.1040/8.07.2004:

  •  Registrul Unic de Control
  •  Registru-Jurnal de Încasări și Plăți
  •  Registru Inventar
  •  Chitanțier
  •  Facturier

DEPUNREA DECLARAȚIILOR DE VENIT

După finalizarea înregistrării fiscale a cabinetului, psihoterapeutul va depune declarația privind veniturile pe care estimează că le va realiza până la finalul anului în curs – Declarația 220 („Declarație privind venitul estimat/norma de venit”) – disponibilă aici

În cursul anului următor, până la data de 15 mai, psihoterapeutul este obligat să depună declarația cu veniturile realizate în anul anterior – Declarația 200 („Declarație privind veniturile realizate din România”) – disponibilă aici

Această declarație de venit urmează a fi depusă la începutul fiecărui an. Pe baza acestor două declarații se va calcula diferența de plată dintre veniturile estimate inițial și cele realizate în decursul anului anterior.

În urma depunerii și procesării de către ANAF a fiecărei declarații de venit, psihoterapeutul va primi prin poștă o Decizie de Impunere unde vor fi specificate sumele de plată.