Ca la începutul fiecărui an, persoanele fizice care desfășoară activități independente se pregătesc să depună declarațiile de venit referitoare la anul anterior, dar și la anul în curs. Cele 3 declarații principale sunt:

Declaratia 200 privind veniturile realizate în România pentru anul 2017 – termen de depunere 25 mai 2018

Declarația 220 privind venitul estimat/norma de venit anual pentru anul 2018

  • în termen de 15 de zile de la începerea activității (pentru persoanele fizice care încep activitatea în cursul anului fiscal)
  • până la data de 25 mai a anului de impunere, odată  cu declarația privind venitul realizat (declaratia 200) , în cazul contribuabililor care, în anul anterior, au realizat pierderi  şi cei care, au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum  şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior

Declarația 600 privind venitul asigurat la sistemul public de pensii – termenul inițial de depunere 31 ianuarie 2018, a fost amânat până la data de 31 martie (mai multe detalii aici)

  • sunt obligate să depună această declarație doar persoanele fizice care au realizat în anul 2017 venituri nete cumulate de minim 12 salarii brute pe economie – 22.800 lei

Modificări ale codului fiscal începând cu 1 ianuarie 2018 care afectează persoanele fizice care desfășoară activități independente, între care se încadrează și Cabinetele Individuale de Psihologie (PFA, PFI, II, IF, profesii liberale):

Persoanele fizice care desfășoară activități independente plătesc în acest an contribuții la stat dacă au obținut în anul anterior venituri nete cumulate de minim 12 salarii brute pe economie – 22.800 lei. (Salariul minim brut pe economie a crescut de la 1.450 de lei la 1.900 de lei, de la 1 ianuarie 2018) în acest fel:

  1. Contribuția pentru pensii (CAS) de 25% dintr-un venit ales de către contribuabil, care să fie cel puţin egal cu salariul minim brut (1.900 de lei)

Acest procent reprezintă un stagiu complet de cotizare, nu mai există cele trei opțiuni valabile înainte de 2018 (10,5% și 26,3%).

  1. Contribuția la sănătate (CASS) de 10% din salariul minim pe economie (1.900 lei)

Acest procent nu se mai calculează din venitul net obținut, ci din salariul minim pe economie.

  1. Indiferent de venitul realizat în anul anterior, se plătește și impozitul pe venit de 10% din suma totală a venitului net. Respectiv 10% din norma de venit.

Această cotă de impozitare a scăzut de la 16% la 10%. Venitul net reprezintă diferența dintre veniturile încasate și cheltuielile deductibile realizate.

Introducerea Declarației 600

O dată cu publicarea Ordinului 4140 din 29 decembrie 2017, persoanele fizice care desfășoară activități independente trebuie să depună “Declaraţia privind venitul asupra căruia se datorează contribuţia de asigurări sociale şi cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” – în următoarele cazuri:

– dacă venitul net lunar realizat în 2017 este cel puțin egal cu de 1900 lei, respectiv 22800 lei pe an

– pentru un PFA care își începe activitatea în cursul anului 2018, dacă venitul net estimat a se realiza este cel puțin egal cu 1900 lei/lună. În acest caz, declarația 600 se depune în termen de 30 de zile de la înregistrarea fiscală.

–  dacă la schimbarea sistemului de impozitare, prin trecerea de la norma de venit la sistem real, se estimeaza un venit net mai mare decat 22.800 lei

Registrul de evidență fiscală

Persoanele fizice care desfășoară activități independente au obligația începând din acest an să completeze Registrul de evidență fiscală. Acest registru trebuie completat înainte de depunerea Declaratiei 200 privind veniturile realizate, care are termenul de depunere 25 mai 2018 . În acest registru se vor completa sumele în baza cărora se calculează și determină impozitul pe venit datorat de persoana fizică.

Textul Ordinului 3254/2017, publicat în Monitorul Oficial privind Registrul de Evidență Fiscală (modul de completare, conținutul și modelul registrului) este disponibil aici:

https://lege5.ro/Gratuit/gi3dkmbrgi3a/ordinul-nr-3254-2017-privind-registrul-de-evidenta-fiscala-pentru-persoanele-fizice-contribuabili-potrivit-titlului-iv-din-legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal